Download
Huisregels Ackerfeesten
Huisregels Ackerfeesten 19 & 20 november
Adobe Acrobat document 131.5 KB

Huisregels

 

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huis regels.

 

ALGEMEEN 

Het is niet toegestaan om tijdens het evenement tussentijds het evenementen terrein te verlaten en te betreden i.v.m. de veiligheid-en beveiligingsvoorwaarden. Bezoekers hebben voldoende eet-en drinkmogelijkheden. Tevens geven wij bezoeker de mogelijkheid om munten te pinnen bij een van onze kassa’s.

 

LEEFTIJD

Voor Ackerfeesten geldt een leeftijdsgrens van minimaal 18 jaar. Hier hanteren wij geen uitzonderingen voor. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement. Het nuttigen van alcoholische drank is voor personen onder de 18 jaar verboden (Drank-en Horecawet), hiervoor zal een zero tolerance beleid gelden. Dit betekend dat elke bezoeker tussen de 18 en 25 jaar een identificatie bandje moet dragen om alcoholische drank te kunnen bestellen aan de bar ( deze is te verkrijgen bij binnenkomst). En bij het ongeoorloofd nuttige van alcoholische drank volgt verwijderding van het evenementen terrein.

 

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

Ackerfeesten is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zerotolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenementen terrein worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenemententerrein worden verwijderd en zal de bezoeker mogelijk aan de politie worden overgedragen.

 

TOEGANG ONDER INVLOED

Het is verboden het evenemententerrein onder invloed van drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

 

TOEGANG

Om toegang te krijgen tot Ackerfeesten dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar onze website. Om teleurstelling te voorkomen raden wij je aan om geen kaarten te kopen via andere kanalen, zoals Marktplaats. De entreetickets beschikken over een unieke code, waardoor ze niet na te maken zijn. Kopiëren heeft dus geen zin.

 

TOEGANGSCONTROLE

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een beveiliger. Het is toegestaan om te verzoeken de controle door een medewerker van het zelfde geslacht uit te laten voeren. Het volledig weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

 

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van het (beveiliging tijdens het evenement ) personeel dienen direct opgevolgd te worden.

 

KLEDING

Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Hieronder worden kettinkjes, bretels, speldjes en stropdassen met Keltische tekens verstaan. Ook voetbalshirts zijn niet toegestaan. Hierop zal worden gecontroleerd bij de ingang. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening is dat er niet aan bovengenoemde kleding voorschriften wordt voldaan.

 

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

 • Softdrugs
 • harddrugs
 • etenswaren
 • (alcoholische) dranken
 • glaswerk (plastic)
 • flessen
 • blikjes
 • (huis)dieren
 • voorwerpen met discriminerende en/of provoceren de teksten en/of uitingenslag-, steek, vuur of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend
 • voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden
 • spuitbussen
 • vuurwerk
 • fakkels
 • professionele video, audio, opnamen en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera's en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie)

 

HANDEL EN VERKOOP

Het is verboden om zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden. Ook is het niet toegestaan zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein en de parkeerplaatsen, te flyeren of op welke wijze dan ook, reclame te maken voor een onderneming of evenement.

 

DIEFSTAL EN VERLIES

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto.

 

MUNTEN

Drank kan worden betaald met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de muntenkassa. Het is ook mogelijk om de munten bij de muntenkassa te pinnen. Deze munten zijn op het aangegeven jaartal geldig. Het jaartal staat vermeld op de munten.  De munten kunnen na afloop van het evenement niet worden omgewisseld voor geld. 

 

TOILETTEN

Het is niet toegestaan met een glas drank het toilet gebied te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

 

EHBO

Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. Hier kun je terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volgt te allen tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en contact op te nemen met de beveiliging of de organisatie.

 

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-, foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

 

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Tevens is het verboden zonder geldig toegangsbewijs het backstage gebied te betreden. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

 

PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Uit veiligheid overwegingen zal het parkeren van voertuigen op een andere ( dichtbij zijnde) locatie plaatsvinden.

 

GELUIDSNIVEAU

Op het evenemententerrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. De organisatie adviseert om oordoppen te dragen.

 

ROKEN

In de zaal en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenemententerrein geldt een geheel rookverbod. Op het evenemententerrein wordt geen enkel rookwaar verkocht. Het is wel toegestaan te roken in de daarvoor bestemde rokerstent.

 

EIGEN RISICO

Betreding van het evenemententerrein geschiedt op eigen risico. De organisatie

( Stichting Discolor Events) dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie en/of het evenement mochten ondervinden.

 

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen terrein direct te worden verlaten.

 

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.